Penyebab Doa Tidak Cepat Dikabulkan

Penyebab Doa Tidak Cepat Dikabulkan . Berdoa merupakan suatu bentuk wujud suatu hubungan antara hamba dengan Tuhannya/ Merendahkan diri dihadapan Allah melalui doa dan munajat meskipun doa tidak dikabulkan Allah akan membuat kedudukan kita mulia dihadapan Allah, seperti sabda Rasulullah SAW : “Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di hadapan Allah subhanahu daripada doa.” (At Tirmidzi).

Doa juga ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin banyak kita berdoa maka kita akan semakin banyak pula ibadah dan semakin dekat kita dengan Sang Pencipta. Doa juga adalah senjata untuk orang beriman yang bisa melawan musuh baik yang nyata ataupun yang gaib. Rasulullah bersabda: “Manusia yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa dan manusia yang paling kikir adalah orang yang kikir dalam mengucapkan salam.” (HR. Ibnu Hibban).

Penyebab Doa Tidak Cepat Dikabulkan

Melalui doa Allah memberikan bantuan kepada hamba-Nya dalam menghadapi berbagai persoalan hidup di dunia. Doa yang dipanjatkan ketika dalam keadaan benar-benar diperlukan biasanya akan lebih dikabulkan Allah SWT.

Guru Sufi mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu berdoa kepada Allah dan Beliau mengatakan siapa yang tidak mau berdoa maka dia tergolong jenis manusia yang sombong. Hal ini seperti yang tertera dalam firman Allah :

“Berdoalah kalian kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan bagi kalian, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah (berdoa) kepada-Ku akan masuk jahannam dalam keadaan hina.” (Ghafir: 60)

Dan Rasulullah SAW juga menerabgkan dalam sebuah hadist : “Barangsiapa yang tidak mau berdoa (dalam riwayat lain: tidak mau meminta) kepada Allah subahanahu, niscaya Allah memurkainya.” (HR. At Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah).

Penyebab Doa Tidak Dikabulkan ?

Mengapa Allah menunda doa kita? Dari sedemikian lamanya Tuhan menunda dan sedemikian banyak juga doa yang tertunda akhirnya kita menyimpulkan sendiri bahwa Tuhan menolak doa kita. Jangan berburuk sangka kepada Tuhan alangkah baiknya jika kita instropeksi diri, kira-kira apa yang menyebabkan Tuhan tidak mengabulkan doa kita.

Sekian ya informasi mengenai Penyebab Doa Tidak Cepat Dikabulkan semoga bermanfaat, jangan lupa baca informasi lainnya di kelasilmu.com serta jangan lupa untuk terus berdoa kepada Alloh SWT.

Save

Penyebab Doa Tidak Cepat Dikabulkan | pakguru | 4.5